varduna-erp

Вардуна ЕРП
Пословни систем

Брзо и једноставно, у потпуности управљајте својим предузећем уз помоћ провереног система за планирање
пословања. Смањите трошкове И повећајте продуктивност и контролу уз минимална улагања.

Уколико желите да повећате ефикасност и проширите могућности вашег пословања, уз помоћ Вардуна ЕРП-а, то лако можете и остварити.ЕРП Пословни систем Вам омогућава: интегрисано и ефикасно планирање, управљање и контролу финансијским, материјалним и људским ресурсима, јер брзо и ефикасно повезује информације из свих делова предузећа у једну целину, чинећи је значајно једноставнијом и прегледнијом за управљање.

Предности система

varduna-erp-prednosti

СВИ ПОДАЦИ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ

Брзо и једноставно повезивање података из свих делова предузећа у јединствену целину.
varduna-erp-prednosti

СИСТЕМ ИЗВЕШТАВАЊА ПРИЛАГОЂЕН ВАМА

Омогућава вам праћење свих перформанси предузећа у реалном времену. Брз приступ уз могућност прилагођавања и креирања специфиних извештаја према потребама пословања.
varduna-erp-prednosti

БОЉА ОРГАНИЗАЦИЈА

Јасна подела улога и прецизно дефинисање процеса и одговорности свих запослених.
varduna-erp-prednosti

ЈЕДНОСТАВНО ЗА КОРИШЋЕЊЕ

Стандардизовани систем, лак за коришћење свим запосленима. Ефикасно смањује трошкове пословања.
varduna-erp

Функционлане целине (модули)

НАБАВКА

УПРАВЉАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ НАБАВКОМ ПОТРЕБНИХ РЕСУРСА
сазнај више >

ОСНОВНА СРЕДСТВА

ЕВИДЕНЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ ОСНОВНИМ СРЕДСТВИМА ПРЕДУЗЕЋА
сазнај више >

СКЛАДИШНО ПОСЛОВАЊЕ

КОНТРОЛА СВИХ ПРОИЗВОДА И МАТЕРИЈАЛНИХ ТОКОВА
сазнај више >

СИТАН ИНВЕНТАР

ЕВИДЕНЦИЈА И УПРАВЉЕЊЕ РОБОМ МАЊЕ УПОТРЕБНЕ ВРЕДНОСТИ
сазнај више >

ОБРАЧУН ЗАРАДА

ОБРАЧУН ПЛАТА И НАКНАДА ПО РАЗЛИЧИТИМ ТИПОВИМА И ОСНОВАМА
сазнај више >

ПРОДАЈА

ПЛАНИРАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
сазнај више >

КАДРОВСКА ЕВИДЕНЦИЈА

АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОЦЕСА ЕВИДЕНЦИЈЕ ПОДАТАКА О ЗАПОСЛЕНИМА
сазнај више >

Функционалност система

varduna-erp-funkcionalnosti

УПРАВЉАЊЕ ПРОЦЕСИМА

Сви подаци се чувају централно, на једном месту, тако да свака промена, коју уради један корисник, аутоматски постаје видљива свим осталим корисницима који имају потребна права приступа.
varduna-erp-funkcionalnosti

ПРИЛАГОЂЕНО ВАМА

Вардуна ЕРП може лако да се прилагоди захтевима конкретног предузећа искључиво изменом параметара кроз сам систем. На тај начин се омогућава брзо и ефикасно увођење система.
varduna-erp-funkcionalnosti

СИГУРНОСТ ПОДАТАКА

Обезбеђена је висока сигурност података система, као и права приступа подацима. Сваки корисник има своју лозинку, а за сваки унесени, измењени или обрисани податак систем чува информацију, који је корисник то урадио и у које време. Корисник има одговарајуће улоге, које му дефинише право приступа систему.
varduna-erp-funkcionalnosti

УПРАВЉАЊЕ ПРОЦЕСИМА

Сви подаци се чувају централно, на једном месту, тако да свака промена, коју уради један корисник, аутоматски постаје видљива свим осталим корисницима који имају потребна права приступа.
varduna-erp-funkcionalnosti

ПРИЛАГОЂЕНО ВАМА

Вардуна ЕРП може лако да се прилагоди захтевима конкретног предузећа искључиво изменом параметара кроз сам систем. На тај начин се омогућава брзо и ефикасно увођење система.
varduna-erp-funkcionalnosti

СИГУРНОСТ ПОДАТАКА

Обезбеђена је висока сигурност података система, као и права приступа подацима. Сваки корисник има своју лозинку, а за сваки унесени, измењени или обрисани податак систем чува информацију, који је корисник то урадио и у које време. Корисник има одговарајуће улоге, које му дефинише право приступа систему.

Захтев за понуду

Попуните формулар и наш представник продаје ће Вас контактирати
Пошаљи захтев

Коришћене технологије

За разлику од других компанија, Вардуна системи користе open source технологије, што омогућава потпуно смањење
ових трошкова у процесу имплементације и експлатације.

Java платформа (Scala + Spray)
PostgreSQL база података. Вардана ЕРП не зависи од конкретне базе података, па је могуће на захтев корисника користити другу базу података.
Angular/JavaScript/HTML 5

Референце

Varduna ERP - referenca
Varduna ERP - beoline trade
Varduna ERP - referenca
Varduna ERP - referenca - mlekara granice

Наши остали производи